เพิ่มหนังสือเข้าตะกร้าเรียบร้อยแล้วค่ะ

18+
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาบางส่วนเหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" หากต้องการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
ค้นหา
Thai
All Categories
  Menu Close

  นโยบายคืนเงิน

  บริษัท อ่านบุ๊ค จำกัด ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงในการใช้งาน สั่งซื้อสินค้า บริการ ใน Application และ Website ARN BOOKดังนี้

  1.    บริษัทจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้ารายการตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

  ระยะเวลาในการคืนเงินค่าสินค้า (นับจากวันที่มีการแจ้งจากทางบริษัทมีดังนี้

  -    กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตของลูกค้า โดยการดำเนินการคืนเงินหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ส่วนบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนใน 30-60 วัน

  -    กรณีลูกค้าชำระผ่านช่องทางการโอนเงินอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า โดยจะต้องเป็นเลขบัญชีธนาคารเดียวกับที่โอนเงินเข้ามา ซึ่งต้องทำเรื่องยืนยันความเป็นเจ้าของ แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

  2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน การยกเลิก ,เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

  •         กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อ เช่นสั่งเกินจำนวนสั่งผิดเรื่อง, สั่งสินค้าผิดประเภท

  •         กรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติมลืมใส่ส่วนลด, Coupon รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี

  •         กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณีหลังจากที่ทำรายการคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

  •         กรณีสินค้ามีการจัดส่งล่าช้าจากวันที่กำหนด ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงกำหนดส่งรอบใหม่ เพื่อทำการจัดส่ง แต่จะไม่มีเงื่อนไขคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อ

  •         สินค้าที่ส่งเป็นของขวัญจากระบบให้แก่บุคคลที่สาม

  3. บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

  •         กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยจากระบบการทำงานของ Application หรือ Website เช่น สินค้าหมดแต่ระบบรับใบสั่งซื้อเข้ามาเกินจำนวน (ลูกค้ากดสั่งซื้อมาในวินาทีเดียวกัน)

  •         ระบบการตัดยอดเงินผิดพลาด เช่น  ระบบ  Error  ตัดยอดเงินเดิมซ้ำ ครั้ง ใน username เดียวกัน (ขั้นตอนการคืนเงินอ้างอิงตาม ข้อ 1)

  4. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า ในกรณีดังนี้

  •      หนังสือที่ชำรุดจากกระบวนการพิมพ์ เช่น หน้าขาดหายเรียงสลับหรือซ้ำกันตัวหนังสือจางหายหน้ากระดาษติดกัน เป็นต้น

  •   สินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ

  ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

  -     ลูกค้าจะต้องแจ้งกลับมายังบริษัทฯภายใน วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  ผ่านช่องทาง e-mail :  contact@arnbook.comหรือ LINE ID : @arnbook (มี @หน้าชื่อ)

  -     เมื่อบริษัทได้ทำเรื่องรับคืนสินค้า ทางลูกค้าสามารถจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท (พัสดุลงทะเบียน มีเลขการจัดส่งอ้างอิงได้)

  -     แนบโน้ตมาในพัสดุ ระบุหมายเลขการสั่งซื้อ เหตุผลในการเปลี่ยน (เช่นหน้าขาดหาย หน้าที่......) พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าชิ้นใหม่กลับไปให้ หากไม่ระบุ จะส่งตามที่อยู่ในใบสั่งซื้อ

  -     เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าและทำการตรวจสอบแล้ว จะนำส่งสินค้าใหม่(เรื่องเดิมกลับสู่ลูกค้าในเวลา อาทิตย์

  5.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า