เพิ่มหนังสือเข้าตะกร้าเรียบร้อยแล้วค่ะ

18+
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาบางส่วนเหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" หากต้องการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
ค้นหา
Thai
All Categories
  Menu Close

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัว ของการใช้บริการ Application และ Website ARN BOOK

  บริษัท อ่านบุ๊ค จำกัด ( "บริษัท") จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อให้บริการ Application และ Website ARN BOOK ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด การที่ท่านได้ติดตั้ง และ/หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้แล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ขอให้ท่านปฏิเสธการใช้งานแอปพลิเคชันโดยถอนการติดตั้งจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิทัลของท่านทันที

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวม เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราเมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของเรา และข้อมูลในโปรไฟล์ที่ท่านระบุไว้เมื่อใช้บริการของเรา เช่น ชื่อ นามสกุล, นามปากกา, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า และ ไฟล์สำเนาเอกสารบัตรประชาชน, หน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อสมัครใช้งานระบบนักเขียน หรือ สำนักพิมพ์
  • กรณีที่ท่านสร้างบัญชีโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียภายนอกอื่นๆ เราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวระบุตัวตนของบัญชีโซเซียลมีเดียภายนอกของท่าน
  • ข้อมูลที่ท่านใช้กับบริการของเรา รวมถึง ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ท่านจัดส่งให้แก่บุคคลอื่นๆ ผ่านทางบริการของเราและข้อมูลที่ท่านเก็บรักษาโดยใช้บริการของเรา
  • ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์หรือบริการทางอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา

  "ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ" ได้แก่ ข้อมูลทางเทคนิคที่เรามีการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางการใช้งานหรือทางคุกกี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งรวมถึง:

  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าที่ส่งให้แก่เราโดยเว็บเบราเซอร์หรือโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งท่านใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา ไอพีแอดเดรสของท่าน เวอร์ชั่นและเลขทะเบียนของอุปกรณ์ของท่าน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้นและการรับชมในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา เช่น คำสืบค้นที่ได้ใช้ ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายการสินค้าที่สนใจ หรือสั่งซื้อ ซึ่งเข้าถึงหรือมีการส่งคำร้องขอจากท่านในการใช้บริการของเรา

  ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านแต่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

  ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกัน ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งได้มีการแบ่งปันในบริการของเราอย่างสมัครใจ รวมถึงการโพสต์ข้อมูลซึ่งท่านใช้ในบริการของเรา (รวมถึงโปรไฟล์สาธารณะของท่านและรายการเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น)

  เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

  เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อให้บริการของเราแก่ท่านภายใต้การทำงานของ Application และ Website ARN BOOK
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า ความปลอดภัย
  • เพื่อการโฆษณาแก่ท่าน รวมถึงปรับปรุงโฆษณาและการทำกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมทางการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ใน หรือเกี่ยวข้องกับบริการของเราเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อช่วยเราพัฒนาบริการใหม่ๆและปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้ว
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือบริหารการปรับปรุงซอฟต์แวร์

  สิทธิของท่าน
  ท่านอาจมีสิทธิภายใต้กฎหมายไทย หรือกฎหมายอื่นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และร้องขอที่จะแก้ไข ลบหรือจำกัดการใช้ข้อมูลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ ร้องขอให้ถ่ายโอนไป หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะเคารพสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ภายใต้กฎหมายไทย และอาจมีสิทธิที่เหมือนกันนี้ภายใต้กฎหมายอื่นๆ

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล กล่าวคือท่านมีสิทธิที่จะเขียนคำร้องเพื่อขอทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้
  • สิทธิในการขอแก้ไข กล่าวคือท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
  • สิทธิในการลบข้อมูล (สิทธิที่จะถูกลืม) คือ สิทธิในการที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบริการ
  • สิทธิในการอนุญาตให้ใช้อย่างจำกัด กล่าวคือ สิทธิที่จะร้องขอให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เฉพาะ
  • สิทธิในการคัดค้าน กล่าวคือ ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือในกรณีที่เราให้ท่านทราบถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบสิทธิตามกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก
  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คือ สิทธิที่ท่านจะเพิกถอนความยินยอม ณ เวลาใดๆ ที่ท่านเคยไว้ก่อนหน้านี้แก่เราในการใช้ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าคุณเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เรา จะไม่ส่งผลถึงการใดๆก่อนหน้าที่เราได้ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างสิทธิตามกฎหมาย

  * สิทธิดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดและไม่สามารถปรับใช้ได้ทุกกรณี ในบางกรณีทางบริษัทมีสิทธิ์ร้องขอเอกสารจากทางราชการ เช่น ใบแจ้งความ หรือ ใบลงบันทึกประจำวัน เป็นต้น

  คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (Cookies and Similar Technologies) 

  นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ประกาศการใช้คุกกี้ใน Application และ Website ARN BOOK

  เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบ Application และ Website ARN BOOK ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านทั้งหมด จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้  โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  คุกกี้ คืออะไร?

  คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ฝังอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม จากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ มา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้ คุกกี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ทางเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งเราใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสบการณ์ ส่งเสริมการตลาด และ ความพึงพอใจของท่านขณะใช้งาน ARN Book

  ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้

  รายละเอียด

  อายุการใช้งาน

  คุกกี้ที่ช่วยให้เว็บไซต์ทำหน้าที่ต่างๆ ได้ (Site functionality cookies)

  การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลการใช้งานของท่าน

  จนกว่าผู้ใช้บริการจะ

  Clear cache

  คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์ (Site analytics cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

  3 เดือน

  คุกกี้เพื่อการโฆษณาหรือการกำหนดเป้าหมาย (Advertising or targeting cookies)
  คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการส่งโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ ช่วยในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ได้ผ่านคุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการคุณด้วยโฆษณาที่คุณอาจสนใจโดยยึดตามพฤติกรรมออนไลน์ในอดีตของคุณที่ผ่านมา โดยทาง ARN Book จะไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สาม

  3  เดือน

  สำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน การตั้งค่าเพื่อปกป้องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การจัดการสิทธิ์และการอนุญาตสำหรับความเป็นส่วนตัวนั้น สามารถจัดการได้ตามวิธีการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละราย ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการของผู้ผลิตได้โดยตรงเพื่อขอคำแนะนำในการตั้งค่าดังกล่าว

  ท่านสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์แต่ละรายได้โดยง่าย ดังนี้

  Google Chrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th

  Safari:
  https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox:
  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

  Internet Explorer:
  https://support.microsoft.com/th-th/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Microsoft Edge:
  https://support.microsoft.com/th-th/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

  นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

  ข้อมูลติดต่อบริษัท/ร้านค้า ในการขอลบ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล

  ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม หรือ ยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

  • ผ่านช่องทาง e-mail : contact@arnbook.com
  • LINE ID : @arnbook (มี @หน้าชื่อ)